Databáze a jejich ochrana

Databáze může být dle práva chráněna hned třemi různými možnostmi v závislosti na jejím charakteru. V první řadě to může být tzv. „autorská databáze„, která je souborným dílem podle autorského zákona. Takováto ochrana se vztahuje na takové databáze, jejichž uspořádání je vlastním výtvorem jejich autora. Řeč je tedy o ochraně samotného databázového modelu, její struktury…

Licencování obsahu webu

Licencování je udělení oprávnění dílo užít. Nikdy se nejedná o převod jakýchkoli práv k dílu ani o převod díla do vlastnictví jiné osoby, což je častá mystifikace objevující se v neověřených zdrojích. Licence může mít mnohá omezení a jiné parametry – časový rozsah, omezení způsobu užití či počtu kopií, územní omezení či jiné licenční podmínky…

Úvod do problematiky autorských děl

Autorské dílo. Definice je poměrně složitá a nemusí být vždy jasné, co ještě autorské dílo je a co nikoli. Vždy ale platí, že autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva. Mezi autorská díla bude patřit naprostá většina fotografií a počítačových programů, dále také textů a audiovizuálních materiálů a hudby. Exkluzivita. Ochrana autorských děl je založena na principu…

Nové nekalé praktiky podle legislativy 2016 – novela zákona o ochraně spotřebitele

Od ledna 2016 (nebo přesněji od 28. prosince loňského roku) si podnikatelé musí dát pozor na novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ta zavádí do zákona změny, z nichž některé jsou spíše kosmetického charakteru, množství z nich ovšem znamená nová pravidla marketingu a prodeje zboží a poskytování služeb.

Co nás trápí na české e-commerce scéně?

Když se řekne elektronické obchodování, většině lidí se vybaví pohodlí a výběr z nabídky mnoha zajímavých a užitečných produktů. Bohužel lidem znalým poměrů se také vybaví velice často se vyskytující nedůvěra. Nemluvím tu jen o rozlišování ověřených a neověřených e-shopů (nedůvěryhodných, chcete-li), které nastává na straně zákazníků a často podstatně ovlivňuje finální rozhodnutí o tom,…