Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení poštou?

Zasílat obchodní sdělení poštou je možné: vašim zákazníkům na adresy, které jste od nich získali dříve v souvislosti s vaší obchodní činností, pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas, na adresy oprávněně zveřejněné ve veřejném seznamu (např. ve Zlatých stránkách, katalogu firmy.cz či obchodních rejstříku), na adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám obchodních sdělení.…

Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení e-mailem?

Zasílat obchodní sdělení e-mailem je možné: vašim zákazníkům na e-mailové adresy, které jste od nich získali v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo poskytováním obdobných služeb (např. když si u vás zákazník objednal zboží prostřednictvím některého z vašich e-shopů), pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas. Na e-mailové adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám…

Co jsou osobní údaje a co je to zpracování osobních údajů?

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy člověka. Za osobní údaje bývají považovány zejména: jméno a příjmení adresa telefonní číslo e-mail IP adresa S osobními údaji není možné nakládat libovolně, ale je třeba je zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.…

Jak by měly vypadat správné obchodní podmínky e-shopu?

Každý internetový obchod potřebuje pro zabezpečení právní stránky svého provozu kvalitní obchodní podmínky. Ty jsou základem bezproblémového online podnikání a žádný internetový obchod se bez nich neobejde. Obchodní podmínky být měly vždy aktuální a odpovídat právním účinným právním předpisům, zejména novému občanskému zákoníku.

Poskytování formuláře pro odstoupení od smlouvy spotřebitelům

Spotřebitelům pro usnadnění odstupování od smluv do 14 dnů musíte poskytnout formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář je nutné poskytnout zákazníkům ještě před uzavřením smlouvy a na e-shopu musí být umístěn tak, aby jej zákazníci mohli bez potíží nalézt a využít. Vhodné je např. umístění odkazu pro stažení formuláře v sekci webu informující o tom,…

Jaké identifikační údaje o sobě musí každý podnikatel povinně uvádět?

Každý podnikatel je povinen na svých obchodních listinách webových stránkách uvádět tyto informace: jméno (jméno podnikatele nebo název právnické osoby) sídlo údaj o zápisu do veřejného rejstříku podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky. Nepovinné, ale doporučované je uvedení identifikačního čísla osoby podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku…

Jaký je rozsah informační povinnosti a kam musí e-shop informace umístit?

Smyslem informační povinnosti obchodníka je poskytnout zákazníkům (zejména spotřebitelům) dostatečné množství faktických i právních informací, což by zákazníkům mělo umožnit činit kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí a uplatňovat svá náležitě svá práva. Informační povinnost obchodníka vůči zákazníkům je od účinnosti nového občanského zákoníku široká a zahrnuje velké množství různých informací. Aby pro vás bylo splnění informační…