Databáze a jejich ochrana

Autor je právníkem služby Právo e-shopů.
Mgr. Martin Loučka
Latest posts by Mgr. Martin Loučka (see all)

Databáze může být dle práva chráněna hned třemi různými možnostmi v závislosti na jejím charakteru. V první řadě to může být tzv. „autorská databáze„, která je souborným dílem podle autorského zákona. Takováto ochrana se vztahuje na takové databáze, jejichž uspořádání je vlastním výtvorem jejich autora. Řeč je tedy o ochraně samotného databázového modelu, její struktury…

Licencování obsahu webu

Autor je právníkem služby Právo e-shopů.
Mgr. Martin Loučka
Latest posts by Mgr. Martin Loučka (see all)

Licencování je udělení oprávnění dílo užít. Nikdy se nejedná o převod jakýchkoli práv k dílu ani o převod díla do vlastnictví jiné osoby, což je častá mystifikace objevující se v neověřených zdrojích. Licence může mít mnohá omezení a jiné parametry – časový rozsah, omezení způsobu užití či počtu kopií, územní omezení či jiné licenční podmínky…

Úvod do problematiky autorských děl

Autor je právníkem služby Právo e-shopů.
Mgr. Martin Loučka
Latest posts by Mgr. Martin Loučka (see all)

Autorské dílo. Definice je poměrně složitá a nemusí být vždy jasné, co ještě autorské dílo je a co nikoli. Vždy ale platí, že autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva. Mezi autorská díla bude patřit naprostá většina fotografií a počítačových programů, dále také textů a audiovizuálních materiálů a hudby. Exkluzivita. Ochrana autorských děl je založena na principu…