Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení e-mailem?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zasílat obchodní sdělení e-mailem je možné: vašim zákazníkům na e-mailové adresy, které jste od nich získali v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo poskytováním obdobných služeb (např. když si u vás zákazník objednal zboží prostřednictvím některého z vašich e-shopů), pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas. Na e-mailové adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám…

Co jsou osobní údaje a co je to zpracování osobních údajů?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy člověka. Za osobní údaje bývají považovány zejména: jméno a příjmení adresa telefonní číslo e-mail IP adresa S osobními údaji není možné nakládat libovolně, ale je třeba je zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.…

Poskytování formuláře pro odstoupení od smlouvy spotřebitelům

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Spotřebitelům pro usnadnění odstupování od smluv do 14 dnů musíte poskytnout formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář je nutné poskytnout zákazníkům ještě před uzavřením smlouvy a na e-shopu musí být umístěn tak, aby jej zákazníci mohli bez potíží nalézt a využít. Vhodné je např. umístění odkazu pro stažení formuláře v sekci webu informující o tom,…

Jak zákazníkům poskytovat potvrzení objednávky, znění smlouvy a obchodních podmínek?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Jakmile spotřebitel prostřednictvím e-shopu odešle svou objednávku, čímž dojde k uzavření smlouvy, je obchodník povinen spotřebiteli: neprodleně potvrdit přijetí objednávky, poskytnout znění smlouvy, obchodních podmínek.

Jaké identifikační údaje o sobě musí každý podnikatel povinně uvádět?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Každý podnikatel je povinen na svých obchodních listinách webových stránkách uvádět tyto informace: jméno (jméno podnikatele nebo název právnické osoby) sídlo údaj o zápisu do veřejného rejstříku podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky. Nepovinné, ale doporučované je uvedení identifikačního čísla osoby podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku…

Jaký je rozsah informační povinnosti a kam musí e-shop informace umístit?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Smyslem informační povinnosti obchodníka je poskytnout zákazníkům (zejména spotřebitelům) dostatečné množství faktických i právních informací, což by zákazníkům mělo umožnit činit kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí a uplatňovat svá náležitě svá práva. Informační povinnost obchodníka vůči zákazníkům je od účinnosti nového občanského zákoníku široká a zahrnuje velké množství různých informací. Aby pro vás bylo splnění informační…

Seznam zákonů, vyhlášek, směrnic a nařízení pro e-shopy 2016

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

V našem článku naleznete přehled těch nejdůležitější právních předpisů pro internetové obchody, ať už jde zákony a vyhlášky České republiky, tak o směrnice a nařízení Evropské unie.

Prodlužuje se někdy záruční a reklamační doba?

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Pokud u vás zákazník reklamuje zboží a reklamace je uznána, dochází k automatickému prodloužení záruční doby, doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamační doby), případně záruky za jakost, o dobu trvání vyřizování reklamace. Pokud je zákazníkovi při uznání reklamace vyměněno zboží, nezačíná kvůli změnám, které přinesl nový občanský zákoník, běžet nová záruční doba.

Způsob a lhůta pro vyřízení reklamace

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Poté, co je reklamace zákazníka přijata, je třeba reklamovanou vadu posoudit a rozhodnout, že reklamace je: oprávněná a vyřídit tak, jak zákazník žádá, nebo neoprávněná a zamítnout ji. Při posuzování oprávněnosti reklamace je třeba zvážit zejména, jestli: zákazník reklamuje včas a jestli již nedošlo k uplynutí záruční nebo reklamační doby, za vadu odpovídáte, a to…

Potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace

Mgr. Ondřej Špulák

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Pokud je zákazník spotřebitelem, je třeba mu v rámci reklamačního procesu předat potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace.