Prodlužuje se někdy záruční a reklamační doba?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Pokud u vás zákazník reklamuje zboží a reklamace je uznána, dochází k automatickému prodloužení záruční doby, doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamační doby), případně záruky za jakost, o dobu trvání vyřizování reklamace. Pokud je zákazníkovi při uznání reklamace vyměněno zboží, nezačíná kvůli změnám, které přinesl nový občanský zákoník, běžet nová záruční doba.

Způsob a lhůta pro vyřízení reklamace

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Poté, co je reklamace zákazníka přijata, je třeba reklamovanou vadu posoudit a rozhodnout, že reklamace je: oprávněná a vyřídit tak, jak zákazník žádá, nebo neoprávněná a zamítnout ji. Při posuzování oprávněnosti reklamace je třeba zvážit zejména, jestli: zákazník reklamuje včas a jestli již nedošlo k uplynutí záruční nebo reklamační doby, za vadu odpovídáte, a to…

Potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Pokud je zákazník spotřebitelem, je třeba mu v rámci reklamačního procesu předat potvrzení o přijetí a vyřízení reklamace.

Povinnosti při přijímání a odmítání přijetí reklamace

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Vůči zákazníkům je možné vymezit preferované způsoby reklamace a jejich náležitosti, nelze ale zákazníkům zakazovat reklamovat zboží jiným způsobem, než vy preferujete. Pokud zákazník dodrží všechny své zákonné povinnosti, je nutné reklamaci přijmout a vyřídit.

Odpovědnost za vady (záruka) digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Odpovědnost za vady digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích je užší než odpovědnost za vady zboží dodávaného na základě kupních smluv a nerozlišuje mezi spotřebiteli, nepodnikajícími právnickými osobami a podnikateli. Zákazník může reklamovat vady zboží existující v okamžiku dodání zboží zákazníkovi a to v zákonné reklamační době 6 měsíců od dodání zboží

Práva zákazníků při výskytu vady zboží a jejich rozdíly u podnikatelů a spotřebitelů

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Jaká práva má zákazník, pokud dojde k výskytu vady zboží v záruční době, závisí na tom, zda je zákazník spotřebitelem či podnikatelem. Důležitými faktory jsou také typ zboží, charakter vady, množství vad a případné opakování jejich výskytu.

Zákonná a nadstandardní odpovědnost za vady (záruka) a rozdíly vůči spotřebitelům a podnikatelům

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Odpovědnost za vady hmotného zboží a zboží nehmotného dodávaného na hmotných nosičích rozlišuje mezi spotřebiteli, nepodnikajícími právnickými osobami a podnikateli a dělí za odpovědnost zákonnou a nadstandardní záruku za jakost.