Jaké jsou následky nepoučení spotřebitele jeho právo odstoupit od smlouvy?

Mgr. Ondřej Špulák

Pokud spotřebitele nepoučíte o jeho právu odstoupit od smlouvy, dojde k prodloužení lhůty k odstoupení o jeden rok. Spotřebitel je pak oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 1 roku a 14 dnů. Jestliže jej ale o jeho právu poučíte dodatečně později, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od ode dne, kdy od vás poučení obdrží.

Pokud spotřebitele nepoučíte o nemožnosti odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči od smlouvy, spotřebitel bude moci odstoupit od této smlouvy za stejných podmínek, jako může odstoupit od jiných smluv.

Pokud používáte naše obchodní podmínky, které povinně poskytované informace obsahují, nemusíte se následků nepoučení obávat. Jestliže naše obchodní podmínky nepoužíváte, je třeba spotřebitele poučit jiným vhodným a prokazatelným způsobem a to ještě před uzavřením smlouvy (např. na stránce s přehledem objednávky před jejím odesláním).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *