Kdy začíná a kdy končí lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele?

Mgr. Ondřej Špulák

Spotřebitel může odstoupit:

  • kdykoli od okamžiku uzavření smlouvy
  • do okamžiku uplynutí lhůty 14 dnů (případně i později, pokud byla z vaší strany lhůta prodloužena) ode dne:
    • převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
    • převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
    • převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, nebo
    • uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

Den rozhodný pro určení počátku běhu lhůty se do lhůty nezapočítává (počítá se jako den 0.) s tím, že prvním dnem lhůty je až den následující. Lhůta skončí uplynutím 14. dne. Pokud poslední den lhůty dopadá na nepracovní den, posouvá se na první následující pracovní den. Pro dodržení lhůty postačí, pokud vám spotřebitel v poslední den lhůty zašle odstoupení od smlouvy, doručeno může být až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Upozorňujeme, že samotný jednostranný projev odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele není podmíněn vrácením zboží, spotřebitel tedy může nejprve odstoupit od smlouvy např. e-mailem a zboží vrátit až následně poštou.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *