Uzavření smlouvy – kdy dojde k uzavření smlouvy na e-shopu a jaké jsou jeho účinky?

Každý kontraktační proces včetně procesu uzavírání smluv na e-shopu se skládá ze dvou kroků: Nabídky – návrhu na uzavření smlouvy ze strany navrhovatele. Na e-shopu je závaznou nabídkou vystavení zboží v rozhraní e-shopu. Akceptace – přijetí návrhu na uzavření smlouvy druhou stranou. Na e-shopu k němu dochází odesláním objednávky ze strany zákazníka. V okamžiku, kdy…

Dokdy musí zákazník zaplatit?

Zákazník má povinnost včas zaplatit zboží a to v závislosti na ujednaném způsobu platby: před převzetím zboží (např. při platbě převodem nebo platební kartou) v ujednané nebo jinak stanovené době, kterou je může být doba uvedená ve vašem e-shopu pro všechno zboží, ve vašem e-shopu u konkrétního zboží, v obchodních podmínkách, bez zbytečného odkladu, pokud není…

V jakém okamžiku dojde k dodání zboží?

Okamžik, ke kterému dojde k dodání zboží zákazníkovi, je zásadní pro dodržení vaší povinnosti dodat zboží zákazníkovi včas. Přesné určení okamžiku dodání závisí na typu zákazníka (spotřebitel, podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba) a na způsobu dodání zboží, a naleznete je znázorněno v následující tabulce.   Spotřebitel nebo nepodnikající právnická osoba Podnikatel Pošta nebo přepravní společnost…

Databáze a jejich ochrana

Databáze může být dle práva chráněna hned třemi různými možnostmi v závislosti na jejím charakteru. V první řadě to může být tzv. „autorská databáze„, která je souborným dílem podle autorského zákona. Takováto ochrana se vztahuje na takové databáze, jejichž uspořádání je vlastním výtvorem jejich autora. Řeč je tedy o ochraně samotného databázového modelu, její struktury…

Licencování obsahu webu

Licencování je udělení oprávnění dílo užít. Nikdy se nejedná o převod jakýchkoli práv k dílu ani o převod díla do vlastnictví jiné osoby, což je častá mystifikace objevující se v neověřených zdrojích. Licence může mít mnohá omezení a jiné parametry – časový rozsah, omezení způsobu užití či počtu kopií, územní omezení či jiné licenční podmínky…

Úvod do problematiky autorských děl

Autorské dílo. Definice je poměrně složitá a nemusí být vždy jasné, co ještě autorské dílo je a co nikoli. Vždy ale platí, že autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva. Mezi autorská díla bude patřit naprostá většina fotografií a počítačových programů, dále také textů a audiovizuálních materiálů a hudby. Exkluzivita. Ochrana autorských děl je založena na principu…

Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení poštou?

Zasílat obchodní sdělení poštou je možné: vašim zákazníkům na adresy, které jste od nich získali dříve v souvislosti s vaší obchodní činností, pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas, na adresy oprávněně zveřejněné ve veřejném seznamu (např. ve Zlatých stránkách, katalogu firmy.cz či obchodních rejstříku), na adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám obchodních sdělení.…

Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení e-mailem?

Zasílat obchodní sdělení e-mailem je možné: vašim zákazníkům na e-mailové adresy, které jste od nich získali v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo poskytováním obdobných služeb (např. když si u vás zákazník objednal zboží prostřednictvím některého z vašich e-shopů), pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas. Na e-mailové adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám…

Co jsou osobní údaje a co je to zpracování osobních údajů?

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy člověka. Za osobní údaje bývají považovány zejména: jméno a příjmení adresa telefonní číslo e-mail IP adresa S osobními údaji není možné nakládat libovolně, ale je třeba je zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.…