Jaké identifikační údaje o sobě musí každý podnikatel povinně uvádět?

Každý podnikatel je povinen na svých obchodních listinách webových stránkách uvádět tyto informace: jméno (jméno podnikatele nebo název právnické osoby) sídlo údaj o zápisu do veřejného rejstříku podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky. Nepovinné, ale doporučované je uvedení identifikačního čísla osoby podnikatel nezapsaný do obchodního rejstříku…

Jaký je rozsah informační povinnosti a kam musí e-shop informace umístit?

Smyslem informační povinnosti obchodníka je poskytnout zákazníkům (zejména spotřebitelům) dostatečné množství faktických i právních informací, což by zákazníkům mělo umožnit činit kvalifikovaná a informovaná rozhodnutí a uplatňovat svá náležitě svá práva. Informační povinnost obchodníka vůči zákazníkům je od účinnosti nového občanského zákoníku široká a zahrnuje velké množství různých informací. Aby pro vás bylo splnění informační…

Prodlužuje se někdy záruční a reklamační doba?

Pokud u vás zákazník reklamuje zboží a reklamace je uznána, dochází k automatickému prodloužení záruční doby, doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamační doby), případně záruky za jakost, o dobu trvání vyřizování reklamace. Pokud je zákazníkovi při uznání reklamace vyměněno zboží, nezačíná kvůli změnám, které přinesl nový občanský zákoník, běžet nová záruční doba.

Způsob a lhůta pro vyřízení reklamace

Poté, co je reklamace zákazníka přijata, je třeba reklamovanou vadu posoudit a rozhodnout, že reklamace je: oprávněná a vyřídit tak, jak zákazník žádá, nebo neoprávněná a zamítnout ji. Při posuzování oprávněnosti reklamace je třeba zvážit zejména, jestli: zákazník reklamuje včas a jestli již nedošlo k uplynutí záruční nebo reklamační doby, za vadu odpovídáte, a to…

Odpovědnost za vady (záruka) digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích

Odpovědnost za vady digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích je užší než odpovědnost za vady zboží dodávaného na základě kupních smluv a nerozlišuje mezi spotřebiteli, nepodnikajícími právnickými osobami a podnikateli. Zákazník může reklamovat vady zboží existující v okamžiku dodání zboží zákazníkovi a to v zákonné reklamační době 6 měsíců od dodání zboží