Povinnosti při přijímání a odmítání přijetí reklamace

Mgr. Ondřej Špulák

Vůči zákazníkům je možné vymezit preferované způsoby reklamace a jejich náležitosti, nelze ale zákazníkům zakazovat reklamovat zboží jiným způsobem, než vy preferujete. Pokud zákazník dodrží všechny své zákonné povinnosti, je nutné reklamaci přijmout a vyřídit.

Způsob Zákazník může provést reklamaci

 • osobně,
 • na dálku prostřednictvím přepravce, nebo
 • u nehmotného zboží e-mailem nebo i jiným způsobem, pokud to umožňuje povaha zboží a uplatňované vady (např. reklamace reklamace chybějícího obsahu v e-booku).
Místo Reklamaci může zákazník provést

 • v jakékoli provozovně obchodníka nebo v místě jeho sídla, pokud zde nabízí zboží ze stejného sortimentu jako je reklamované zboží, a
 • v místě, které k přijímání reklamací obchodník určí (např. pobočka smluvního servisu, který pro obchodníka zajišťuje vyřizování reklamací).
Náležitosti Při provádění reklamace musí zákazník

 • předat zboží obchodníkovi, s výjimkou nehmotného zboží při reklamaci vady, která předání zboží nevyžaduje,
 • sdělit vady, které reklamuje,
 • sdělit žádaný způsob vyřízení reklamace,
 • pokud to obchodník vyžaduje, prokázat zakoupení zboží u obchodníka a datum prodeje.
Předání zboží Zákazník vám musí při provádění reklamace:

 • ve stavu umožňujícím posouzení oprávněnosti reklamace (např. nesmí být zboží nepřiměřeně znečištěné),
 • v libovolném obalu nebo i nezabalené.

Pokud zákazník nesplní výše uvedené, zboží by vůbec nemělo být přijato k reklamaci a zákazník by měl být vyzván k nápravě.

Upozorňujeme, že neoprávněné nepřijetí reklamace je správním deliktem podle § 24 odst. 7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, za který může být Českou obchodní inspekcí udělena pokuta v maximální výši 300 000 Kč.

 

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *