Práva zákazníků při výskytu vady zboží a jejich rozdíly u podnikatelů a spotřebitelů

Mgr. Ondřej Špulák

Jaká práva má zákazník, pokud dojde k výskytu vady zboží v záruční době, závisí na tom, zda je zákazník spotřebitelem či podnikatelem. Důležitými faktory jsou také typ zboží, charakter vady, množství vad a případné opakování jejich výskytu.

Zákazník je spotřebitelem nebo nepodnikající právnickou osobou Zákazník je podnikatelem
Zákazník má v případě výskytu vady, za kterou odpovídáte, dle své volby právo u zboží prodávaného jako nové:

 • na bezplatné odstranění vady,
 • pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
 • není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

u zboží prodávaného jako použité:

 • na bezplatné odstranění vady,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

při nemožnosti řádně užívat zboží pro opakovaný výskyt téže vady po opravě (stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách) nebo pro větší počet vad (alespoň tři vady, z nichž každá samostatně brání užívání zboží):

 • na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy (vada, o které jste museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud by ji zákazník předvídal, smlouvu by s vámi neuzavřel):

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 • na odstranění vady opravou zboží,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy:

 • na odstranění vady
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemůže-li zákazník zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel, nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, což však neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí vám to, co ještě vrátit může, a ve zbytku poskytne náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *