Právní povaha a účinky odstoupení od smlouvy

Mgr. Ondřej Špulák

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Odstoupení od smlouvy je jednostranným adresovaným právním úkonem. Odstupující jím projevuje vůči druhé smluvní straně svoji vůli zrušit uzavřenou smlouvu. K platnému odstoupení od smlouvy není třeba, aby s ním druhá strana souhlasila, ale stačí, když je odstupující strana oprávněna od smlouvy odstoupit a toto odstoupení vůči druhé straně projeví. Odstoupení je vůči druhé straně účinné od okamžiku, kdy jí dojde.

Odstoupení od smlouvy má dva základní účinky:

  1. Uzavřená smlouva se jím ruší s účinky od okamžiku jejího uzavření tak, jako kdyby nikdy nebyla uzavřena.
  2. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit vše, co si na základě zrušené smlouvy poskytly.
    1. Spotřebitel je povinen vrátit vám zboží, které od vás obdržel na základě uzavřené smlouvy, a pokud užíváte naše obchodní podmínky, musí vám vrátit i případné dárky a bonusy.
    2. Obchodník je povinen spotřebiteli vrátit zaplacené finanční prostředky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *