Součásti smlouvy – čím se smlouvy uzavřené na e-shopech řídí?

Mgr. Ondřej Špulák

Jednotlivé prvky smlouvy se neřídí jen obsahem košíku a shrnutím objednávky. Každá smlouva má i další součásti určující zejména její obsah a tvořící vzájemná práva a povinnosti a obchodníka.

Každá smlouva se řídí:

1. Právními předpisy, zejména zákony a nařízeními Evropské unie, se řídí automaticky všechny smlouvy. Pokud dojde k rozporu mezi právním předpisem a smluvním ujednáním nebo obchodními podmínkami a právní předpis neumožňuje se od něj odchýlit, má přednost právní předpis.

2. Smluvními ujednání, kterými jsou veškeré skutečnosti individuálně určující obsah prvky uzavírané smlouvy, zejména:

 • obsah objednávky určený obchodníkem, zejména
  • cena zboží, doplňkových služeb, dopravy, platby,
  • závazky obchodníka vůči zákazníkovi uvedené v souvislosti v uzavíráním smlouvy, např.
   • příslib nadstandardní záruky,
   • garance kvality zboží nebo spokojenosti zákazníka,
   • lhůty dodání zboží,
 • obsah objednávky určený zákazníkem, zejména
  • druh a množství zboží a případné doplňkové služby, způsob dopravy a platby,
 • individuálně ujednaná práva a povinnosti, např.
  • speciální požadavky zákazníka uvedené v poznámce k objednávce, se kterými obchodník souhlasil.

V případě rozporu obchodních podmínek a smluvního ujednání má přednost smluvní ujednání.

3. Obchodními podmínkami, které nejsou povinnou součástí smlouvy, na e-shopech se však obvykle používají. Aby se smlouva obchodními podmínkami řídila, je nutné obchodní podmínky správně použít a učinit je součástí smlouvy. Pokud nejsou do smlouvy správně zakomponovány, smlouva se obchodními podmínkami neřídí. Smlouva se vždy řídí těmi obchodními podmínkami, které do ní byly zakomponovány při uzavření, případné pozdější změny obchodních podmínek na již uzavřené smlouvy nemají vliv a řídí se jimi pouze smlouvy uzavřené až po jejich změně.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *