Typy zákazníků – s kým se smlouvy na e-shopech uzavírají?

Mgr. Ondřej Špulák

Zákazníci, se kterými se prostřednictvím e-shopu uzavírá obchodník, se dělí do tří skupin:

Spotřebitelé Člověk-nepodnikatel, tedy fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Obvykle nakupuje pouze pro osobní spotřebu. Právní předpisy mu poskytují největší ochranu.
Podnikatelé Podnikatelem je každá fyzická i právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Nakupuje za účelem podnikání. Právní předpisu mu poskytují minimální ochranu.
Nepodnikající právnické osoby Nepodnikající právnickou osobu může být např. spolek (občanské sdružení), nadace nebo politická strana. To však platí jen v případě, že není zřejmé, že by s vámi obchodovala za účelem vlastního podnikání.

Mezi skupinami zákazníků je třeba rozlišovat, protože se jejich práva a vaše povinnosti vůči nim liší zejména pokud jde o:

  • odpovědnost obchodníka za vady zboží,
  • právo zákazníka odstoupit od smlouvy do 14 dnů,
  • rozsah informační povinnosti obchodníka,
  • okamžik dodání zboží a přechodu nebezpečí škody zboží.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *