Úvod do problematiky autorských děl

Mgr. Martin Loučka
Latest posts by Mgr. Martin Loučka (see all)

Autorské dílo. Definice je poměrně složitá a nemusí být vždy jasné, co ještě autorské dílo je a co nikoli. Vždy ale platí, že autorské dílo je předmětem ochrany autorského práva. Mezi autorská díla bude patřit naprostá většina fotografií a počítačových programů, dále také textů a audiovizuálních materiálů a hudby.

Exkluzivita. Ochrana autorských děl je založena na principu exkluzivity. To znamená, že pokud nemáte příslušné oprávnění, nemůžete cizí autorské dílo užít. Takové oprávnění může plynout z

  1. vyloučení ochrany (úřední dílo – zákony, rozhodnutí státních orgánů, veřejné listiny; volná díla – uplynula-li doba ochrany)
  2. zákonné výjimky (užití pro osobní potřebu, citace, nepodstatné vedlejší užití díla,…)
  3. licence (oprávnění užít dílo získané od autora nebo oprávněné osoby)

Užití díla. Zjednodušeně řečeno je užitím díla je jakákoli činnost, jejíž předmětem je dané autorské dílo. Na internetu se bude jednat zejména o rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti. Poslední jmenované je jakási sběrná kategorie, do které spadají všechny činnosti, při kterých dochází ke zpřístupňování díla pomocí webu (upload a následné zobrazování obrázku, nabízení hudby ke stažení, streamování aj.). Všechna užití jsou bez oprávnění uvedeného výše vyhrazena pouze autorovi, na vás tedy je obstarat si důvod pro užití díla, nejčastěji ve formě licence.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *