Zákonná a nadstandardní odpovědnost za vady (záruka) a rozdíly vůči spotřebitelům a podnikatelům

Mgr. Ondřej Špulák

Odpovědnost za vady hmotného zboží a zboží nehmotného dodávaného na hmotných nosičích rozlišuje mezi spotřebiteli, nepodnikajícími právnickými osobami a podnikateli a dělí za odpovědnost zákonnou a nadstandardní záruku za jakost.

Zákonná odpovědnost za vady

Zákazník je spotřebitelem nebo nepodnikající právnickou osobou Zákazník je podnikatelem
Zákazník může reklamovat vady zboží existující v okamžiku převzetí zboží zákazníkem

které se vyskytly v zákonné záruční době 24 měsíců (u použitého zboží lze zkrátit až na 12 měsíců) od převzetí zboží zákazníkem

existující v okamžiku dodání zboží
Zákazník může reklamovat vady zboží do skončení zákonné záruční doby zákonné reklamační doby 6 měsíců (v případě skryté vady 2 let) od dodání zboží zákazníkovi

Zboží se považuje za vadné také v případě, že nesplňuje následující:

 • má vlastnosti, které jste si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jste vy nebo výrobce popsali nebo které mohl zákazník s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíte nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazníkům naopak neodpovídáte:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,
 • za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
 • pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
 • pokud zákazník vadu sám způsobil.

Nadstandardní odpovědnost za vady

Zákazník je spotřebitelem nebo nepodnikající právnickou osobou Zákazník je podnikatelem
Nepovinně nad rámec zákona je možné zákazníkům možné poskytovat i záruku za jakost a to jako záruku prodlouženou, která se uplatní po skončení zákonné záruční doby záruku nadstandardní, protože na základě zákona odpovídáte podnikateli pouze za vady existující v okamžiku dodání zboží
Zákazník na základě záruky za jakost může reklamovat zboží po skončení zákonné záruční doby 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem do skončení prodloužené záruky za jakost do skončení nadstandardní záruky za jakost

Rozsah nadstandardní záruky za jakost je užší než rozsah zákonné odpovědnosti za vady, a proto zákazníkům v rámci záruky za jakost neodpovídáte za každou vadu, ale odpovídáte pouze, že:

 • budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,
 • si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Zákazník tedy v rámci záruky za jakost nemůže reklamovat každou vadu, ale pouze vadu natolik závažnou, která způsobí, že zboží nebude způsobilé k použití ke svému obvyklému účelu nebo že kvůli ní zboží ztratí své obvyklé vlastnosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *