Naši právníci

Představujeme vám právníky, kteří stojí za Právem e-shopů.

Právo e-shopů je projektem advokátní kanceláře .

Martin Loučka
advokát

Specializace:

Autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business, ochrana osobních údajů

Profesní pozadí:

Své studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem spojil s Ústavem práva a technologií, se kterým nadále spolupracuji. Jsem členem České advokátní komory a profesní organizace ALAI Česká republika.

S poskytováním právních služeb mám zkušenosti od roku 2015, které jsem čerpal během spolupráce s přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláří.

Další aktivity:

Mimo advokátní praxi se aktivně zapojuji do akademického dění, v podobě publikační činnosti a přednášek, ať již soukromých či na odborných konferencích.

Mými velkými zálibami jsou hledání cest pro inovaci v advokacii a v právu obecně, digitalizace a využívání nových technologií v právní praxi.

Ondřej Špulák
advokát

Specializace:

Právo e-commerce, on-line business, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, compliance, spory a řízení

Profesní pozadí:

Mám bohaté zkušenosti s právní podporou on-line podnikání, které jsem získal při své praxi právníka v nejúspěšnejším českém startupu a v advokacii. Jsem členem České advokátní komory.

Právní služby poskytuji od roku 2015, a to jak menším společnostem a jednotlivcům, tak nadnárodním korporacím, ve všech klíčových oblastech jejich činnosti.

Další aktivity:

Jsem fanouškem moderních technologií. Mimo právní stránky se zajímám i o technologickou část internetových projektů, což mi společně se umožňuje porozumět všem aspektům jejich provozu. Detailní vzhled do těchto aspektů jsem získal jako vývojář webových aplikací.

Zaujali jsme vás?

Podívejte se na kontakt na nás na webu naší kanceláře

Kontaktní informace