Všeobecné obchodní podmínky e-shopu 2019

Bez dobrých obchodních podmínek se žádný internetový obchod neobejde.
My pro e-shopy zpracováváme kvalitní obchodní podmínky na míru v souladu s aktuálními zákony.
Pročetli jsme desítky právních předpisů, rozhodnutí soudů i právnických knih a článků, abychom vám mohli nabídnout právní dokumenty nejvyšší kvality.

 • na míru od specializované advokátní kanceláře

 • v souladu se zákony 2019 a připraveny na GDPR

 • objednávka i vypracování probíhá on-line

 • kontrolou ČOI posuzovány jako bezvadné

Jaké jsou obchodní podmínky od nás?

Aktuální a v souladu s právními předpisy

Obchodní podmínky dodáváme vždy v souladu se všemi relevantními právními předpisy. Monitorujeme změny zákonů a všechny potřebné do obchodních podmínek včas implementujeme. Myslíme na:

 • zákony
 • vyhlášky
 • právní předpisy EU
 • rozhodovací praxi soudů
 • názory České obchodní inspekce a další kontrolních orgánů

Komplexní a propracované

Obchodní podmínky obsahují všechna potřebná ustanovení a jejich součástí je i reklamační řád:

 • prodej hmotného i digitálního zboží (např. ebooků)
 • součástí reklamační řád
 • uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu, telefonu i e-mailu
 • možnost rušit uzavřené smlouvy
 • informace povinně poskytované zákazníkům - informační povinnost
 • určení odpovědnosti za škodu za zboží při přepravě
 • možnost započtení náhrady škody způsobené užíváním zboží
 • zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • úpravu vztahů se zákazníky z jiných států

Vyhovující kontrolní praxi ČOI

Námi vypracované obchodní podmínky byly již v rámci nasazení u našich klientů v praxi ověřeny kontrolou ze strany České obchodní inspekce a byly shledány jako bezvadné.

Vytvořené specializovanými advokáty

Za kvalitu našich služeb vám ručíme - všechny poskytované služby zajišťuje renomované advokátní kancelář ROWAN LEGAL, která má rozsáhlé zkušenosti s právní podporou internetových projektů a získala mnoho ocenění za svoje know-how v oblasti práva IT.

Na míru dle vašich požadavků

Po objednání obchodních podmínek nám prostřednictvím našeho specializovaného on-line systému sdělíte veškeré potřebné informace o vás, veškerá specifikaci i preference. Následně na základě tohoto zadání dojde k vypracování obchodních podmínek vyhovujícím vašim potřebám.

Za dostupnou cenu

Díky našich zkušenostem se zpracováním obchodních podmínek, schopnému týmu a efektivní práci jsme schopni všechny služby nabídnout za dostupnou cenu, často výrazně nižší než jiné advokátní kanceláře.

Přehledné a srozumitelné

Obchodní podmínky píšeme srozumitelným a netechnickým jazykem, aby se v nich byli schopni orientovat i neprávníci. Jejich součástí je vždy i stručné shrnutí jejich obsahu. Dodáme vám k nim i manuál pro jejich správné používání a implementaci do vašeho objednávkového procesu.

Vypracované on-line během pěti pracovních dnů

Celý objednávkový proces, zjišťování vašich specifických požadavků i dodání obchodních podmínek probíhá on-line. Díky tomu můžeme obchodní podmínky vypracovat dle vašich požadavků a rychle.

Naše obchodní podmínky vás chrání před komplikacemi

Podívejte se na problémy, které mohou špatné VOP způsobit a které vám s obchodními podmínkami od nás nehrozí.

Od smlouvy lze odstoupit i po uplynutí jednoho roku.

Pokud obchodník správně nepoučí spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy a délce lhůty pro odstoupení, prodlužuje se automaticky lhůta o jeden rok.

Musíte zaplatit náklady zákazníka na vracení zboží.

Pokud není spotřebitel poučen před uzavřením smlouvy o tom, že zboží musí obchodníkovi při odstoupení vrátit na vlastní náklady, musí mu náklady uhradit obchodník.

Zákazníkovi musíte dodat zboží za extrémně nízkou cenu.

Pokud ve svých obchodních podmínkách nemáte upraveno řešení situace, když omylem dojde na e-shopu k vystavení zboží s chybnou nízkou cenou a zákazníci toho zneužijí, musíte zboží za tuto cenu zákazníkovi dodat.

Obchodní podmínky zákazníka nezavazují.

Pokud do smluv uzavíraných prostřednictvím e-shopu nezakomponujete správně obchodní podmínky, může dojít k tomu, že zákazník jimi vůbec nebude vázán.

ČOI vám udělí pokutu na porušení informační povinnosti.

Pokud spotřebitele správně nepoučíte o jeho právech při reklamaci zboží, odstupování od smluv nebo třeba cenách zboží, jde o správní delikt, za který ČOI velmi často e-shopy pokutuje.

... a další.

A a spousta dalších týkajících se ochrany osobních údajů, odpovědnosti za vady, informací, zasílání obchodních sdělení, které vám naše obchodní podmínky vyřeší.

Naše služby si objednejte on-line

Podívejte se na ceník právních služeb pro internetové obchody.

Proč vybrat nás?

Jsme elitní advokátní kancelář ROWAN LEGAL a náš zkušený tým poskytuje všechny právní služby ve špičkové kvalitě.

Cesta kvality. Působíme jako národní leader v oblasti práva informačních a komunikačních technologií, za což jsme již po deváté za sebou jsme získali prestižní ocenění Právnická firma roku.

Jsme odborníci. Právní služby poskytují experti se specializacemi (autorské právo, ochranné známky, e-commerce, ochrana spotřebitele, sporná agenda a další), a tak je zaručena ta nejvyšší kvalita ve všech ohledech.

Máte za sebou celý tým. Díky úzké spolupráci napříč celou kanceláří jsme schopni poskytnout služby kdykoli je potřebujete – problémem není dovolená či pracovní neschopnost, což je naše deviza oproti malým kancelářím.

Zkušenosti a efektivita. Během 25 let na českém trhu jsme realizovali množství projektů v oblastech naší specializace a zkušenosti nám proto dovolují pracovat efektivně. Za co v jiné kanceláří můžete zaplatit deset hodin, my stihneme za sedm.

Právnická firma roku 2018
Právnická firma roku 2010-2018