Všeobecné obchodní podmínky e-shopu 2024


Bez dobrých obchodních podmínek se žádný internetový obchod neobejde.

My pro e-shopy zpracováváme kvalitní obchodní podmínky na míru v souladu s aktuálními zákony.

Pročetli jsme desítky právních předpisů, rozhodnutí soudů i právnických knih a článků, abychom vám mohli nabídnout právní dokumenty nejvyšší kvality.
Jaké jsou obchodní podmínky od nás?

Novela 2023: Jsme připraveni! Obchodní podmínky a reklamační řád vypracováváme dle nové úpravy spotřebitelského práva. Objednat online

Na míru od specializované advokátní kanceláře

Objednávka i jejich dodání probíhá on-line

Zcela aktuální a v souladu se zákony 2024

Kontrolou ČOI posuzovány jako bezvadné

Aktuální a v souladu s právními předpisy

Obchodní podmínky dodáváme vždy v souladu se všemi relevantními právními předpisy. Monitorujeme změny zákonů a všechny potřebné do obchodních podmínek včas implementujeme. Myslíme na:

 • zákony
 • vyhlášky
 • právní předpisy EU
 • rozhodovací praxi soudů
 • názory České obchodní inspekce a další kontrolních orgánů

Komplexní a propracované

Obchodní podmínky obsahují všechna potřebná ustanovení a jejich součástí je i reklamační řád. Upravují zejména:

 • prodej hmotného i digitálního zboží (např. ebooků)
 • součástí reklamační řád
 • uzavírání smluv prostřednictvím e-shopu, telefonu i e-mailu
 • možnost rušit uzavřené smlouvy
 • informace povinně poskytované zákazníkům - informační povinnost
 • určení odpovědnosti za škodu za zboží při přepravě
 • možnost započtení náhrady škody způsobené užíváním zboží
 • zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 • úpravu vztahů se zákazníky z jiných států

Vyhovující kontrolní praxi ČOI

Námi vypracované obchodní podmínky byly již v rámci nasazení u našich klientů v praxi ověřeny kontrolou ze strany České obchodní inspekce a byly shledány jako bezvadné.

Vytvořené specializovanými advokáty

Za kvalitu našich služeb vám ručíme - všechny poskytované služby zajišťuje Mgr. Martin Loučka, advokát. Naše advokátní kancelář se na oblast e-commerce dlouhodobě specializuje a máme zkušenosti s implementací obchodních podmínek a dalších dokumentů na mnoha e-shopech.

Na míru dle vašich požadavků

Po objednání obchodních podmínek nám prostřednictvím našeho specializovaného on-line systému sdělíte veškeré potřebné informace o vás, veškerá specifikaci i preference. Následně na základě tohoto zadání dojde k vypracování obchodních podmínek vyhovujícím vašim potřebám.

Za dostupnou cenu

Díky našich zkušenostem se zpracováním obchodních podmínek, schopnému týmu a efektivní práci jsme schopni všechny služby nabídnout za dostupnou cenu, často výrazně nižší než jiné advokátní kanceláře.

Přehledné a srozumitelné

Obchodní podmínky píšeme srozumitelným a netechnickým jazykem, aby se v nich byli schopni orientovat i neprávníci. Jejich součástí je vždy i stručné shrnutí jejich obsahu. Dodáme vám k nim i manuál pro jejich správné používání a implementaci do vašeho objednávkového procesu.

Vypracované během 5 pracovních dnů

Celý objednávkový proces, zjišťování vašich specifických požadavků i dodání obchodních podmínek probíhá on-line. Díky tomu můžeme obchodní podmínky vypracovat dle vašich požadavků a to rychle.


Naše obchodní podmínky vás chrání před komplikacemi

Podívejte se na problémy, které mohou špatné VOP způsobit a které vám s obchodními podmínkami od nás nehrozí.Od smlouvy lze odstoupit i po uplynutí jednoho roku

Pokud obchodník správně nepoučí spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy a délce lhůty pro odstoupení, prodlužuje se automaticky lhůta o jeden rok.

Musíte zaplatit náklady zákazníka na vracení zboží

Pokud není spotřebitel poučen před uzavřením smlouvy o tom, že zboží musí obchodníkovi při odstoupení vrátit na vlastní náklady, musí mu náklady uhradit obchodník.

Zákazníkovi musíte dodat zboží za extrémně nízkou cenu

Pokud ve svých obchodních podmínkách nemáte upraveno řešení situace, když omylem dojde na e-shopu k vystavení zboží s chybnou nízkou cenou a zákazníci toho zneužijí, musíte zboží za tuto cenu zákazníkovi dodat.

Obchodní podmínky zákazníka nezavazují

Pokud do smluv uzavíraných prostřednictvím e-shopu nezakomponujete správně obchodní podmínky, může dojít k tomu, že zákazník jimi vůbec nebude vázán.

ČOI vám udělí pokutu za porušení informační povinnosti

Pokud spotřebitele správně nepoučíte o jeho právech při reklamaci zboží, odstupování od smluv nebo třeba cenách zboží, jde o správní delikt, za který ČOI velmi často e-shopy pokutuje.

A další...

A a spousta dalších týkajících se ochrany osobních údajů, odpovědnosti za vady, informací, zasílání obchodních sdělení, které vám naše obchodní podmínky vyřeší.

Zaujali jsme vás?

Vyzkoušejte pohodlné on-line objednání a rychlé dodání

K objednávce