Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení e-mailem?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zasílat obchodní sdělení e-mailem je možné: vašim zákazníkům na e-mailové adresy, které jste od nich získali v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo poskytováním obdobných služeb (např. když si u vás zákazník objednal zboží prostřednictvím některého z vašich e-shopů), pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas. Na e-mailové adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám…

Co jsou osobní údaje a co je to zpracování osobních údajů?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy člověka. Za osobní údaje bývají považovány zejména: jméno a příjmení adresa telefonní číslo e-mail IP adresa S osobními údaji není možné nakládat libovolně, ale je třeba je zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.…