Za jakých podmínek můžeme zasílat obchodní sdělení e-mailem?

Mgr. Ondřej Špulák

Zasílat obchodní sdělení e-mailem je možné:

  • vašim zákazníkům na e-mailové adresy, které jste od nich získali v souvislosti s prodejem obdobného zboží nebo poskytováním obdobných služeb (např. když si u vás zákazník objednal zboží prostřednictvím některého z vašich e-shopů), pokud s tím zákazníci nevyslovili nesouhlas.
  • Na e-mailové adresy, jejichž držitelé vám dali souhlas se zasílám obchodních sdělení. Souhlas musí být udělen přímo pro zasílání obchodní sdělení vámi, není tedy možné využívat databáze e-mailů, jejich držitelé sice souhlasili se zasílám obchodních sdělení, avšak svůj souhlas poskytly jinému subjektu odlišnému od vás.

Každé obchodní sdělení musí:

  • být označeno jako obchodní sdělení,
  • obsahovat vaše identifikační údaje,
  • obsahovat e-mailovou adresu nebo URL adresu, na které může příjemce obchodního sdělení jednoduchým a bezplatným způsobem odmítnout další zasílání.

Pokud nejsou splněny všechny uvedené podmínky, je zasílání obchodních sdělení zakázáno. Porušení zákazu může být Úřadem pro ochranu osobních údajů považováno za správní delikt, za který může uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *