Kdo nese škodu na zboží, ke které došlo před dodáním zboží zákazníkovi?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Při přepravě zboží zákazníkovi může dojít k jeho poškození. Nebezpečí škody na zboží nese obchodník, v určitém okamžiku však nebezpečí škody přechází na zákazníka. Nositel nebezpečí škody na zboží pak škodu musí řešit a případně uplatňovat náhradu škody vůči tomu, kdo ji způsobil (obvykle přepravce). Následující tabulka znázorňuje, kdy dojde k přechodu nebezpečí škody z obchodníka…

Co když zákazník zboží nepřevezme?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zákazník je povinnen převzít si objednané zboží v ujednaném místě a čase v závislosti za způsobu dodání. Pokud si zákazník zboží nepřevezme, nedojde k automatickému odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, ale zákazník je stále povinnen si zboží převzít a vy jste povinni jen pro něj uskladnit, a to až do okamžiku, kdy od smlouvy…

Dokdy musíme dodat zákazníkovi zboží?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zboží musíte zákazníkovi dodat včas a to: v ujednané nebo jinak stanovené době, kterou je může být doba uvedená ve vašem e-shopu pro všechno zboží, ve vašem e-shopu u konkrétního zboží, v obchodních podmínkách, v reklamě, bez zbytečného odkladu, pokud není doba ujednána nebo jinak stanovena. Doba pro dodání se počítá od okamžiku: zaplacení celkové…

Dokdy musí zákazník zaplatit?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zákazník má povinnost včas zaplatit zboží a to v závislosti na ujednaném způsobu platby: před převzetím zboží (např. při platbě převodem nebo platební kartou) v ujednané nebo jinak stanovené době, kterou je může být doba uvedená ve vašem e-shopu pro všechno zboží, ve vašem e-shopu u konkrétního zboží, v obchodních podmínkách, bez zbytečného odkladu, pokud není…

V jakém okamžiku dojde k dodání zboží?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Okamžik, ke kterému dojde k dodání zboží zákazníkovi, je zásadní pro dodržení vaší povinnosti dodat zboží zákazníkovi včas. Přesné určení okamžiku dodání závisí na typu zákazníka (spotřebitel, podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba) a na způsobu dodání zboží, a naleznete je znázorněno v následující tabulce.   Spotřebitel nebo nepodnikající právnická osoba Podnikatel Pošta nebo přepravní společnost…

Jak řešit škodu vzniklou na zboží při přepravě ke spotřebiteli a nepodnikateli?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Pokud je zboží dodáváno spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě, splní obchodník svou povinnost zboží dodat až k okamžiku, kdy umožní zákazníkovi si zboží převzít, a nebezpečí škody zboží na zákazníka přejde až převzetím zboží. Pokud dojde k poškození či ztrátě zboží při přepravě po předání přepravci, nese škodu obchodník. Ten zákazníkovi odpovídá za to, že…

Jak řešit škodu vzniklou na zboží při přepravě k podnikateli?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Předáním zboží přepravci k přepravě podnikateli dochází: ke splnění povinnosti obchodníka dodat zboží, k přechodu nebezpečí škody zboží z obchodníka na zákazníka. Pokud dojde k poškození či ztrátě zboží při přepravě po předání přepravci, obchodník za to neodpovídá, protože svou povinnost dodat zboží splnil již předáním zboží přepravci. Škodu vzniklou poškozením nebo ztrátou zboží nese…