Typy smluv – jaké smlouvy se na e-shopech uzavírají?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Při nákupu zboží prostřednictvím e-shopů dochází obvykle k uzavírání dvou typů smluv v závislosti na tom, jaké zboží má být zákazníkovi na základě objednávky dodáno: Kupní smlouva Hmotné zboží (např. elektronika, kosmetika, oděvy, aj.) Nehmotné zboží dodávané na hmotných nosičích (např. hudební CD nebo software na DVD) Smlouva o dodání digitálního obsahu na nehmotném nosiči…

Typy zákazníků – s kým se smlouvy na e-shopech uzavírají?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Zákazníci, se kterými se prostřednictvím e-shopu uzavírá obchodník, se dělí do tří skupin: Spotřebitelé Člověk-nepodnikatel, tedy fyzická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Obvykle nakupuje pouze pro osobní spotřebu. Právní předpisy mu poskytují největší ochranu. Podnikatelé Podnikatelem je každá fyzická i právnická osoba jednající v rámci své…

Součásti smlouvy – čím se smlouvy uzavřené na e-shopech řídí?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Jednotlivé prvky smlouvy se neřídí jen obsahem košíku a shrnutím objednávky. Každá smlouva má i další součásti určující zejména její obsah a tvořící vzájemná práva a povinnosti a obchodníka.

Jak řešit podvodné objednávky nebo objednávky zboží s chybnou cenou? Můžeme jednostraně zrušit uzavřenou smlouvu?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Při provozu e-shopu může dojít k situacím, ve kterých je nutné zákazníkovu objednávku zrušit, přestože již jejím odesláním došlo k uzavření smlouvy, a to např. z důvodu: nemožnosti dodat zákazníkovi objednané zboží, chybně zadané ceny do rozhraní e-shopu, nekalých a podvodných objednávek. Pokud na svém e-shopu používáte naše obchodníky podmínky, které pamatují na možnost rušení…

Uzavření smlouvy – kdy dojde k uzavření smlouvy na e-shopu a jaké jsou jeho účinky?

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Každý kontraktační proces včetně procesu uzavírání smluv na e-shopu se skládá ze dvou kroků: Nabídky – návrhu na uzavření smlouvy ze strany navrhovatele. Na e-shopu je závaznou nabídkou vystavení zboží v rozhraní e-shopu. Akceptace – přijetí návrhu na uzavření smlouvy druhou stranou. Na e-shopu k němu dochází odesláním objednávky ze strany zákazníka. V okamžiku, kdy…

Online prodej potravin na e-shopech – právní povinnosti prozovatelů a obsah obchodních podmínek

Autor je manažerem služby Právo e-shopů. Věnuje se právu e-commerce, zejména právu internetových obchodů, doménovým jménům, ochraně osobních údajů a právu na informace.
Mgr. Ondřej Špulák

Potraviny jsou zbožím, jehož nákupy spotřebitelé realizují v drtivé většině případů offline. V poslední době však přibývá služeb a internetových obchodů, které umožňují nakupování potravin realizovat online. Protože se potraviny od ostatních druhů zboží liší zejména způsobem spotřeby a životností, má i jejich prodej prostřednictvím internetu svá specifika, se kterými vás seznámíme v tomto článku.