Co jsou osobní údaje a co je to zpracování osobních údajů?

Mgr. Ondřej Špulák

Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, tedy člověka. Za osobní údaje bývají považovány zejména:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo
  • e-mail
  • IP adresa

S osobními údaji není možné nakládat libovolně, ale je třeba je zpracovávat v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů se slovy zákona rozumí jakákoliv operace prováděná s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména pak shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *