Licencování obsahu webu

Mgr. Martin Loučka
Latest posts by Mgr. Martin Loučka (see all)

Licencování je udělení oprávnění dílo užít. Nikdy se nejedná o převod jakýchkoli práv k dílu ani o převod díla do vlastnictví jiné osoby, což je častá mystifikace objevující se v neověřených zdrojích. Licence může mít mnohá omezení a jiné parametry – časový rozsah, omezení způsobu užití či počtu kopií, územní omezení či jiné licenční podmínky (zákaz komerčního užití, možnost úprav díla, možnost udělit dále podlicenci či oprávnění k užití díla postoupit další osobě). Platí, že vždy můžete dílo užít nejvýše tak, jak je sjednáno v licenční smlouvě, nikdy ne více. Není-li sjednáno nic, ale z jednání strany vyplývá úmysl licenci udělit, použije se implicitní licence v rozsahu nezbytném k dosažení účelu tak, jak je nezbytně nutné. Licence je zásadně úplatná, a to i tehdy, nesjednají-li si strany žádnou odměnu – pak se použije odměna obvyklá. Licence může být poskytnuta zdarma, je-li to v ní výslovně uvedeno.

Praktickou implikací týkající se provozování internetového obchodu je licencování ve vztahu k obrázkům produktů. Nejen o produktových ilustracích a fotografiích, ale o všech dílech na internetu platí, že jejich stažení z internetu (např. Google Images) a následné použití na svém webu bude v 99 % případů zásahem do autorského práva k nim, pokud se tedy nejedná o vaše autorská díla a nemáte zakoupenou odpovídající komerční licenci od jejich autora.

Právně přípustné je naopak jejich užití výše uvedeným způsobem v případě, že dané dílo (obrázek) je licencován pod licencí Creative Commons; díla poskytnutá pod touto licencí jsou k dispozici zdarma, a to často i ke komerčnímu užití (to je mj. jakékoli užití, které souvisí s podnikáním). Více informací o tom, jak nalézt takové obrázky a jak je použít naleznete na webu www.creativecommons.cz.

Další možností je načítání obrázků z jiného umístění na internetu, kde byl takový obrázek oprávněně zveřejněn. Technicky se jedná o určení zdroje obrázku pomocí odkazu na původní server. Nevýhodu lze spatřovat v tom, že takový obrázek může být původním zveřejnitelem stažen nebo zablokován a je tedy vhodné pravidelně provádět kontrolu, zda je vše v pořádku.

Obdobný princip jako v odstavci výše platí i pro vkládání videí z YouTube (či jiných takových serverů) do stránky pomocí embedded objektu. Tato racionální odpověď na jinak komplikovanou právní otázku byla teprve nedávno rozhodnuta Soudním dvorem Evropské unie, jehož výklad práva je závazný i pro naše soudy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *