Výsledky kontrol internetových obchodů ze strany ČOI v 3. čtvrtletí roku 2015

Mgr. Ondřej Špulák

Kontroly e-shopů ČOIČeská obchodní inspekce prováděla stejně jako dříve i v roce 2015 průběžné kontroly internetových obchodů. Výsledky kontrol a informace o uložených pokutách za třetí čtvrtletí roku 2015 jsou skutečně tristní – právní předpisy porušovalo 82 % z 245 kontrolovaných e-shopů, za což ČOI uložila pokuty v celkové výši 1 013 000 Kč.

ČOI o porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele konstatovala, že:

  • nejčastějším porušením bylo použití některé z nekalých obchodních praktik (§§ 4 a 5), které bylo zjištěno celkem v 163 případech (44,8 % všech porušení). Převážně se jednalo o klamavé obchodní praktiky, spočívající například v neposkytnutí zákonem stanovených informací o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy či o uplatnění práv vyplývajících spotřebitelům ze smlouvy, případně byly tyto informace podány nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem. Prokázáno bylo rovněž 6 případů klamání spotřebitele nabízením výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví
  • dalším častým nedostatkem bylo neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (tj. reklamace), včetně údajů o tom, kde lze toto právo uplatnit (§ 13). Porušení této povinnosti bylo zjištěno v plných 100 případech (27,5 %)
  • s porušením informačních povinností o podmínkách reklamačního řízení pak úzce souvisí další zjištěné nedostatky, a to neplnění stanovených formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace. Prokázáno bylo v 31 případech (8,5 %).
  • jiná porušení zákona o ochraně spotřebitele byla zjištěna pouze v omezeném rozsahu.
  • Porušení dalších obecně závazných právních předpisů, dozorovaných Českou obchodní inspekcí, bylo prokázáno ve 26 případech (7,1 %).
Internetové obchody – 3. čtvrtletí 2015
Inspektorát počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. město Praha 18 9 50,0 %
Jihočeský a Vysočina 24 22 91,7 %
Plzeňský a Karlovarský 27 20 74,1 %
Ústecký a Liberecký 51 43 84,3 %
Královéhradecký a Pardubický 28 21 75,0 %
Jihomoravský a Zlínský 35 30 85,7 %
Moravskoslezský a Olomoucký 62 57 91,9 %
Celkem 245 202 82,4 %

Nejčastější příčinou porušení právních předpisů a na jejich základě uložených pokut je opět neplnění informační povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům, ke kterému dochází zejména v důsledku hrubého podceňování důležitosti kvalitních obchodních podmínek prodeje zboží a poskytování služeb a s nimi spojeného reklamačního řádu. Provozovatelé internetových obchodů bohužel stále nevěnují kvalitě obchodních podmínek náležitou pozornost a často používají zdarma dostupná řešení v podobě vzorů nevalné kvality, nebo si obchodní podmínky připravují sami, ačkoli je třeba pro jejich kvalitní vyhotovení perfektních znalostí právních předpisů nejen českých, ale i evropských včetně rozhodovací praxe soudů.

Kontroly e-shopů ČOI 3Q 2015 – zpráva České obchodní inspekce ke stažení

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *