Odpovědnost za vady (záruka) digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích

Mgr. Ondřej Špulák

Odpovědnost za vady digitálního zboží dodávaného na nehmotných nosičích je užší než odpovědnost za vady zboží dodávaného na základě kupních smluv a nerozlišuje mezi spotřebiteli, nepodnikajícími právnickými osobami a podnikateli.

Zákazník může reklamovat vady zboží existující v okamžiku dodání zboží zákazníkovi
a to v zákonné reklamační době 6 měsíců od dodání zboží

Zboží se považuje za vadné v případě, že nesplňuje následující:

  • je v ujednaném množství, jakosti, provedení a bez vad, pokud nejsou u obdobného druhu zboží obvyklé,
  • nejsou-li vlastnosti zboží ujednány, je dodáno s vlastnosti obvyklými tak, aby jej bylo možné použít za účelem patrným ze smlouvy,
  • hodí ke způsobů užívání tvrzeném obchodníkem.

Zákazníkům naopak neodpovídáte

  • u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • za vady zboží, pokud jsou nápadné a zřejmé již při uzavírání smlouvy nebo o nich zákazník před dodáním zboží věděl (to neplatí, pokud zákazníkovi výslovně sdělíte, že je zboží bez vad)
  • za vady zboží, pokud je zákazník sám způsobil.
Zákazník má v případě výskytu vady, za kterou odpovídáte, dle své volby právo bude-li vada zboží neodstranitelná a nebude-li možné kvůli ní zboží řádné užívat, od smlouvy odstoupit, nebo

bude-li vada odstranitelná, na odstranění vady nebo doplnění toho, co chybí,

na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *